jouw rechten

Iedereen van wie persoonsgegevens zijn vastgelegd heeft een aantal rechten. Als bedrijf ben ik verplicht die rechten te respecteren en aan ieder verzoek omtrent deze gegevens gehoor te geven. Meeslat binnen vier weken. Hieronder zet ik op een rijtje welke rechten jij hebt met betrekking tot de gegevens die ik van jou verwerk.
recht op inzage
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien
recht op rectificatie
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten aanpassen cq wijzigen
recht op dataportabiliteit
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens over te dragen
recht op vergetelheid
Jouw persoonsgegevens moet ik verwijderen als jij daar om vraagt, tenzij er wettelijke verplichtingen op mijn bedrijf rusten (bv voor de fiscus) om deze gegevens toch te bewaren
bezwaar tegen verwerking
Je kunt mij vragen om geen gebruik (meer) te maken van jouw gegevens
intrekken toestemming
Je hebt het recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

mijn plichten

Ieder bedrijf, hoe klein ook, is verplicht om jou te laten weten wat er met jouw gegevens gebeurt. Hieronder zet ik op een rijtje om wat voor plichten dit gaat.
Registerplicht
dwz dat ik inzichtelijk maak welke gegevens ik valstleg en waarvoor ik deze gebruik.
Zie hiervoor de uitleg op de pagina over persoonsgegevens
Opstellen van een verwerkingsovereenkomst
hierin is vastgelegd met welk doel ik jouw gegevens verwerk; welke persoonsgegevens ik opvraag; hoe jij die gegevens aanlevert en hoe ik deze gegevens daadwerkelijk opsla; wat er met de gegevens gebeurt na afloop van de verwerking (bv aan het eind van een contact); de rechten en plichten die ik heb als verantwoordelijke voor die gegevensverwerking. (Deze overeenkomst is in de maak)

Nb. Omdat ik als eenpitter werk, zelf mijn websites in beheer heb, mijn eigen administratie doe, net als mijn belastingaangifte en dus gewoon geen personeelsleden heb die iets van doen hebben met jouw gegevens, ben ik ook de enige die toegang heeft tot die gegevens.
Ik verzamel ze in mijn pc, mijn eigen mailomgeving, gekoppeld aan de hosting van mijn site en sla ze op externe harde schijven, die ik heb beveiligd.
Er is mij alles aan gelegen om zorgvuldig met jouw gegevens om te gaan en dus vraag ik niet meer op dan nodig, bewaar niet meer dan nodig en bescherm waar nodig.