algemene voorwaarden

Supercool dat we samen aan de slag gaan!

In dit documentje leg ik je uit hoe ik werk.
Met ‘ik’ (of ‘mijn’) bedoel ik trouwens ‘Sandra ME Jacobs’, mijn bedrijf, met diverse werklabels.

Getting started
Wat we gaan doen ligt aan wat je hebt ingekocht. Alle info over de inhoud van mijn aanbod lees je onder het betreffende onderdeel of wordt gecommuniceerd nadat je je hebt aangemeld / ingeschreven / offerte hebt opgevraagd.

Pre-start
Als je wilt checken of mijn aanbod wel bij je past voordat je 'ja' zegt kun je me mailen via mail@sandramejacobs.nl en vragen om overleg.

Kun je altijd alles inkopen?
1-op-1 Werk kun je altijd inkopen. Groepstrainingen enzo bied ik aan als er voldoende vraag is of als actie op een bepaald moment in het jaar.

Mijn prijzen
Alle prijzen staan óf op de betreffende website óf worden voor aangaan van overeenkomst besproken. Als ze op een website staan, staat er bij vermeld of het in- (particulieren) of exclusief (bedrijven) btw is. Aanbiedingen of speciale prijzen zijn alleen geldig voor een bepaalde periode. Buiten die perioden om kun je hieraan geen rechten ontlenen. Sommige prijzen zijn afhankelijk van de precieze invulling. Hierover maken we dan apart afspraken.

No cure no pay?
Eh, nope. It takes two to tango. Ik beloof je dat ik alles inzet wat ik heb om ons project te laten slagen. Van jou vraag ik commitment, helderheid en overleg als we van het spoor dreigen te raken.

Kun je tussendoor stoppen als je in een traject zit?
Eeuwig zonde natuurlijk, maar alles mag. Je kunt alleen niet zomaar de overeenkomst opzeggen, dus betaalt wel alsnog het volledige bedrag dat we hebben afgesproken.

Mag je alles van mij gebruiken?
Wat ik heb ontwikkeld is mijn intellectueel eigendom. Dat geldt voor alle werklabels van SandraMEJacobs. Sharing the good stuff is natuurlijk ok, maar ik vind het niet fijn als mijn werk onder andere naam gepromote wordt, dus overleg even met me als je inhoud van mij wilt gebruiken. Uiteraard mag je al mijn social media naar hartelust delen! Dat dan zelfs weer heel graag!

How to get started the real stuff?
Jij laat weten dat je met mij aan het werk wilt via de mail of via het aavraagformulier als het gaat om een kunstproduct. Na aanmelding of aanvraag neem ik contact met je op. We bespreken dan wat we gaan doen en tegen welk tarief. Als ik jouw (aan)betaling heb ontvangen gaan we aan de slag. Als het gaat om een te organiseren training hou ik je op de hoogte van het hoe en wanneer. Uiteraard krijg jij jouw (resterende) betaling retour als iets van mijn kant niet doorgaat.


Nb.
PowerTalks worden gepland in overleg en de prijs hiervoor is op basis van offerte.
Voor advieswerk stellen we een apart contract op.

ontevreden?Stel dat je ontevreden bent over onze samenwerking. Dan hoor ik dat graag van je! Wie weet kunnen we het samen oplossen voordat het ellendig wordt.

Stel dat je mij aansprakelijk wilt stellen dan zie ik een schriftelijke ingebrekestelling graag eerst. Als je mij een redelijke termijn geeft om te reageren of te herstellen dan kunnen we wellicht voorkomen dat we een hoop sores overhoop halen.

Nb. in de ingebrekestelling geef je de reden aan waarom je ontevreden bent en/of mij aansprakelijk wilt stellen. Dit mag per mail. Als ik aansprakelijk ben voor schade die ontstaat door het niet nakomen van mijn verplichtingen uit onze overeenkomst of op een andere manier, dan is de aansprakelijkheid altijd beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs, exclusief btw. In het geval dat ik verzekerd ben, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de uitkering van mijn verzekering in het betreffende geval. Indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten. De beperking van mijn aansprakelijkheid geldt niet als mijn aansprakelijkheid voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid door mij.

Mocht dit allemaal niet lukken dan is het Nederlands recht van toepassing op onze overeenkomst en de algemene voorwaarden.


Voor de goede orde: ik heb uiteraard een beroeps- en een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.