algemene voorwaarden

Supercool dat we aan de slag gaan!

In dit documentje leg ik je uit hoe ik werk. Met ‘ik’ (of ‘mijn’) bedoel ik trouwens ‘Sandra ME Jacobs’, mijn bedrijf, met diverse werklabels.

Aan het werk
Wat we gaan doen ligt aan wat je hebt ingekocht. Alle info over de inhoud van mijn aanbod lees je onder het betreffende onderdeel of communiceer ik nadat je je hebt aangemeld/ingeschreven/offerte hebt opgevraagd.

Prestart
Als je wilt checken of mijn aanbod wel bij je past kun je me mailen via mail@sandramejacobs.nl en vragen om overleg.

Kun je altijd alles inkopen?
1-op-1 Werk kun je altijd inkopen. Groepstrainingen enzo bied ik aan op aanvraag of als actie op een bepaald moment in het jaar.

Mijn prijzen
Alle prijzen voor mijn aanbod staan op mijn websites of worden voor aangaan van overeenkomst gecommuniceerd. Als ze op een website staan, staat er bij vermeld of het in- (particulieren) of exclusief (zelfstandig ondernemers) btw is. Aanbiedingen of speciale prijzen zijn slechts geldig voor een bepaalde periode. Buiten die perioden om kun je hieraan geen rechten ontlenen. Sommige prijzen zijn afhankelijk van de precieze invulling. Hierover maken we dan apart afspraken.

No cure no pay?
Eh, nope. Het enige dat ik kan doen is jou mijn kennis en kunde bieden. Ik beloof je dat ik alles inzet wat ik heb om ons project te laten slagen. It takes two to tango, dus ik vraag van jou commitment, helderheid en overleg als we van het spoor dreigen te raken.

Kun je tussendoor stoppen als je in een traject zit?
Eeuwig zonde natuurlijk, maar alles mag. Je kunt alleen niet zomaar de overeenkomst opzeggen, dus betaalt wel alsnog het volledige bedrag.

Mag je alles van mij gebruiken?
Wat ik heb ontwikkeld is mijn intellectueel eigendom. Dat geldt voor alle werklabels van SandraMEJacobs. Sharing the good stuff is natuurlijk ok, maar ik vind het niet fijn als mijn werk onder andere naam gepromote wordt, dus wil ik dat je met me overlegt als je inhoud van mij wilt gebruiken. Uiteraard mag je al mijn social media naar hartelust delen! Dat dan zelfs weer heel graag.Supercool dat we aan de slag gaan!
Hoe je inschrijft en betaalt
Voor coaching & trainingen meld je je aan via het aanmeldformulier. Je gaat akkoord met de voorwaarden en met aanmelden gaat onze overeenkomst in. Na aanmelden ontvang je van mij een bevestiging. Als ik jouw betaling heb ontvangen gaan we aan de slag.
PowerTalks worden gepland in overleg en de prijs hiervoor is op basis van offerte.
Voor advieswerk stellen we een apart contract op.
No cure no pay?
Eh, nope. Het enige dat ik kan doen is jou de middelen én de inspiratie geven. Jij bent degene die bepaalt wat je daarmee gaat doen. Tijdens de periode dat we aan het werk zijn én daarna. Enlightenment gaat over vanuit je kracht leven. Jezelf aanspreken op wat je kunt en waar je gelukkig van wordt. Elke dag. Door je hieraan te committeren boek je resultaat. Dat doe jij.
Kun je tussendoor stoppen als je in een traject zit?
Eeuwig zonde natuurlijk, maar alles mag. Je kunt alleen niet zomaar de overeenkomst opzeggen, dus betaalt wel alsnog het volledige bedrag.
Mag je alles van mij gebruiken?
Wat ik heb ontwikkeld is mijn intellectueel eigendom. Dat geldt voor alle werklabels*. Sharing the good stuff is natuurlijk ok, maar ik vind het niet fijn als mijn werk onder andere naam gepromote wordt, dus wil ik dat je met me overlegt als je inhoud van mij wilt gebruiken. Uiteraard mag je alle social media naar hartelust delen! Dat dan zelfs weer heel graag.

ontevreden?


STEL DAT JE ONTEVREDEN BENT over onze samenwerking. DAN HOOR IK DAT GRAAG VAN JE! WIE WEET KUNNEN WE HET SAMEN OPLOSSEN VOORDAT HET ECHT ELLENDE WORDT.
STEL DAT JE MIJ AANSPRAKELIJK WILT STELLEN.
DAN ZIE IK EEN SCHRIFTELIJKE INGEBREKESTELLING GRAAG EERST. ALS JE MIJ EEN REDELIJKE TERMIJN GEEFT OM TE REAGEREN OF TE HERSTELLEN DAN KUNNEN WE WELLICHT VOORKOMEN DAT WE EEN HOOP SORES OVERHOOP HALEN.
NB. IN DE INGEBREKESTELLING GEEF JE DE REDENEN AAN WAAROM JE ONTEVREDEN BENT OF MIJ AANSPRAKELIJK WILT STELLEN. DIT MAG PER MAIL. ALS IK AANSPRAKELIJK BEN VOOR SCHADE DIE ONTSTAAT DOOR HET NIET NAKOMEN VAN MIJN VERPLICHTINGEN UIT ONZE OVEREENKOMST OF OP EEN ANDERE MANIER, DAN IS DE AANSPRAKELIJKHEID ALTIJD BEPERKT TOT DE VERGOEDING VAN DE DIRECTE SCHADE TOT MAXIMAAL HET BEDRAG VAN DE VOOR DE OVEREENKOMST BEDONGEN PRIJS, EXCLUSIEF BTW. IN HET GEVAL DAT IK VERZEKERD BEN, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT ZIJN TOT HET BEDRAG VAN DE UITKERING VAN MIJN VERZEKERING IN HET BETREFFENDE GEVAL. INDIRECTE SCHADE IS UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN. DE BEPERKING VAN MIJN AANSPRAKELIJKHEID GELDT NIET ALS MIJN AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIT UIT OPZET OF BEWUSTE ROEKELOOSHEID DOOR MIJ.
MOCHT DIT ALLEMAAL NIET LUKKEN DAN IS HET NEDERLANDS RECHT IS VAN TOEPASSING OP ONZE OVEREENKOMST EN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN.