MAIL ME ALS JE WÉL 
DE OPLEIDING EN DE SKILLS HEBT,
MAAR NIET AAN DE BAK KOMT 
ALS wmo CONSULENTprojecten | second opinions | beleidsadvies
cliëntondersteuning
training & coaching consulenten