Sandra M.E. Jacobs

website about ME & more

studie stuff


#oefentherapie #Mensendieck 
#psychosomatische #therapie #ergonomie

#coaching #counselling
#psychologie #filosofie

#project- & #gezondheidsmanagement
#Wet Maatschappelijke Ondersteuning

#art